AutoCAD 2004 instructor (Record no. 77)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01174nam a2200313 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105423.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072868546
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072956402
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120721b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 620
Chỉ số ấn phẩm A111T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Leach, James A.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính AutoCAD 2004 instructor
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) a student guide to complete coverage of AutoCAD's commands and features
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxxviii, 1302 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 28 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề McGraw-Hill graphics series
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu tổng quan về phần mềm AutoCAD. Hướng dẫn thực hành các ứng dụng và các lệnh trong AutoCAD. Giới thiệu về các tính năng của phần mềm này ứng dụng trong ngành kỹ thuật, thiết kế các bản vẽ kỹ thuật
630 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Nhan đề thống nhất
Nhan đề thống nhất AutoCAD.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Computer graphics.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chương trình máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm Autocad
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học ứng dụng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Vẽ kĩ thuật
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   620 A111T NV.0003164 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha