Ngữ pháp và chính tả tiếng Pháp cho mọi người (Record no. 7705)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01254nam a2200265 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20211211141158.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091111b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 40.000 VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 445
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Lê Hồng Phương
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Ngữ pháp và chính tả tiếng Pháp cho mọi người
246 ## - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Cours de grammaire et orthographe pour tous
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.:
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hoá Thông tin,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 537 tr.;
Khổ 21 cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần GF102
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần GF101
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Nội dung sách gồm 5 phần: trình bày các chủ điểm mấu chốt trong ngữ pháp tiếng pháp như cấu trúc câu, dấu chấm câu và dấu giọng, sự tương hợp của danh từ, tính từ, giống và số, cách chia động từ, cách viết đúng ngữ pháp.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Chính tả tiếng Pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ pháp tiếng Pháp
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1253
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1253
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1253">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1253</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Tình trạng sách Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Nguồn bổ sung Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 40000.00 1 445 NG550PH KM.0000719 24/09/2016 17/09/2016 80000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 30/11/2021     445 NG550PH TVS.001657 30/11/2021     30/11/2021 Tài liệu kho mượn Scan 2021-11-30

Powered by Koha