Practical financial management (Biểu ghi số 777)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00966nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105431.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0324260768
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101126b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.15
Chỉ số ấn phẩm PR101T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lasher, William.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Practical financial management
Thông tin trách nhiệm William R. Lasher
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 4th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Mason, OH
Tên nhà xuất bản, phát hành Thomson South Western
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 759p.
Khổ 27cm.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Bibliogr. at the end of the book . - Ind.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu chung về quản lý tài chính: Vấn đề chiết khấu dòng tiền mặt và giá trị của chứng khoán. Đầu tư kinh doanh quyết định vốn ngân sách. Các vấn đề tài chính dài hạn, các hoạt động quản lý vốn lưu động và lập kế hoạch quản lý...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Kho tài liệu Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông
Sách ngoại vănKho ngoại vănĐại học Thăng Long658.15 PR101T2014-09-04Sẵn sàngCho mượn2014-09-04NV.0000376Sẵn sàngĐại học Thăng Long 2014-09-04Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L