Out of the red (Biểu ghi số 7776)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01310nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105532.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0470269782
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780470269787
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110906b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 330.947
Chỉ số ấn phẩm O-435T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Connor, John T.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Out of the red
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) investment and capitalism in Russia
Thông tin trách nhiệm John T. Connor ; with Lawrence P. Milford.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken, N.J.
Tên nhà xuất bản, phát hành John Wiley & Sons
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvii, 205 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 185-197) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Over the last fifteen years, Russia has become a larger part of the global economy--and in the years ahead, it will continue to grow in prominence. If you want to improve your investment endeavors in this market, you must first understand how it operates. With Out of the Red as your guide, you'll become familiar with all the opportunities this country has to offer and learn how to make the most informed investing decision within this emerging arena.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Capitalism
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Investments
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính sách kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đầu tư
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nga
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Milford, Lawrence P.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng
Sẵn sàngCho mượn2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-042014-09-04Kho ngoại văn330.947 O-435TSách ngoại vănĐại học Thăng LongNV.0002330 Sẵn sàng
Sẵn sàngCho mượn2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-042014-09-04Kho ngoại văn330.947 O-435TSách ngoại vănĐại học Thăng LongNV.0002331 Sẵn sàng
Sẵn sàngCho mượn2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-042014-09-04Kho ngoại văn330.947 O-435TSách ngoại vănĐại học Thăng LongNV.0002728 Sẵn sàng
Sẵn sàngCho mượn2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-042014-09-04Kho ngoại văn330.947 O-435TSách ngoại vănĐại học Thăng LongNV.0002729 Sẵn sàng
Sẵn sàngCho mượn2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-042014-09-04Kho ngoại văn330.947 O-435TSách ngoại vănĐại học Thăng LongNV.0002730 Sẵn sàng
Sẵn sàngCho mượn2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-042014-09-04Kho ngoại văn330.947 O-435TSách ngoại vănĐại học Thăng LongNV.0002731 Sẵn sàng
Sẵn sàngCho mượn2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-042014-09-04Kho ngoại văn330.947 O-435TSách ngoại vănĐại học Thăng LongNV.0002732 Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L