Hoạch định chiến lược (Record no. 7897)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00893nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105533.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 64000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111213b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm H403Đ
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Thùy Linh
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Hoạch định chiến lược
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 591tr.
Khổ 21cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Tố chất người lãnh đạo
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nội dung sách giới thiệu những bí quyết thành công của những nhà lãnh đạo nổi tiếng, những chiến lược cũng như sách lược trong lãnh đạo.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát bí quyết thành công
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát hoạch định chiến lương
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát tố chất người lãnh đạo
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lã Hùng
Thuật ngữ liên quan tác giả bổ sung
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Được ghi mượn Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 64000.00 2 658.4 H403Đ KM.0005241 14/09/2017 07/09/2017 07/09/2017 128000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 64000.00 1 658.4 H403Đ KM.0005242   31/10/2015 24/10/2015 128000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha