American Encounters (Biểu ghi số 790)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01442nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105431.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521673693
Điều kiện mua được (thường là giá) 311000VND
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm A104E
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Williams, Jessica
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính American Encounters
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) American studies: reading, study skills, writing
Thông tin trách nhiệm Jessica Williams
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge
-- New York
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxi, 242 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill., maps
Khổ 26 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Academic encounters
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Intermediate.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 235-237) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Academic Encounters: American Studies uses a sustained-content approach to help students develop the skills they need to meet the demands of academic courses. Topics include government, race relations, the history of U.S. immigration, jazz and blues, movies, hip-hop, and the interplay of American culture and cultures from around the world. Exercises that accompany the lessons develop important reading skills such as reading for detail, skimming, reading critically, and applying what you have read.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Academic writing
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ English language
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Listening
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Report writing
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Study skills
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng đọc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng viết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Giá thay thế Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Ghi chú Giá bổ sung Kho tài liệu Không cho mượn Nguồn phân loại
428 A104ESẵn sàngNV.00033682014-09-042014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSách ngoại vănĐại học Thăng Long622000.002014-09-04Sẵn sàng2013-06-22311000.00Kho ngoại vănCho mượn 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L