Tự học nhanh mạng Internet và mạng máy tính (Record no. 7911)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00894nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105533.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 36000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111223b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.67
Chỉ số ấn phẩm T550H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phú Hưng
Mục từ liên quan Biên soạn
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tự học nhanh mạng Internet và mạng máy tính
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Hồng Đức
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 299tr.
Các đặc điểm vật lý khác Minh họa
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Các trình duyệt Internet, hướng dẫn sử dụng nhanh trình duyệt IE; một số kỹ năng để sử dụng nhanh Internet EXPLORER, tự học sử dụng Internet, Google, Blog... một cách nhanh nhất; 101 thắc mắc về Internet, quản trị mạng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mạng máy tính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Công Bình
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 36000.00 1 004.67 T550H KM.0005370 18/05/2015 13/05/2015 72000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 36000.00 2 004.67 T550H KM.0005371 18/05/2015 15/05/2015 72000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha