Better English pronunciation (Record no. 7914)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00939nam a2200253 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220513152338.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 150000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 421
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Connor, J.D.O
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Better English pronunciation
Thông tin khác về nhan đề Cambridge English language learning
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 2nd
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Great Britain:
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1980
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 150 tr.;
Khổ 19 cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần EL322
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải It is a highly successful and widely-used text on pronunciation. It provides a systematic and thorough introduction to the pronunciation of English to help intermediate and more advanced students improve their pronunciation of the spoken language
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ âm Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phát âm Tiếng Anh
910 ## - Thông tin biên mục
Tình trạng sách Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Số lần gia hạn Ngày ghi mượn cuối
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 150000.00   421 B207E KM.0000528 20/05/2020 300000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 150000.00 2 421 B207E KM.0000529 27/04/2022 300000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 1 21/04/2022

Powered by Koha