Am gov 2011 (Biểu ghi số 793)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01105nam a2200313 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105431.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0077394364
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780077394363
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 131014b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 320.0973
Chỉ số ấn phẩm A104G
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Losco, Baker
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Am gov 2011
Thông tin trách nhiệm Baker Losco
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvii, 491 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 28 cm.
300 ## - Mô tả vật lý
Các đặc điểm vật lý khác charts
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... A student-centered American government text. It provides instructors with scholarly and conventionally organized core content; and a magazine format that engages students and motivates active participation in our democracy. It contains features including Obama at Midterm feature and Citizenship Quizzes
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Politics and government
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ United States
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính phủ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính quyền
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính trị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hoa Kỳ
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Losco, Baker
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Bổ sung nhận chờ biên mục
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 14/10/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Kho tài liệu Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Ghi chú Ngày bổ sung Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế
2014-09-04320.0973 A104GĐại học Thăng LongĐại học Thăng LongSẵn sàngNV.0003790 Kho ngoại vănSách ngoại vănSẵn sàngSẵn sàng2013-10-142014-09-04Cho mượn2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L