Hướng dẫn thiết kế trang Web tương tác bằng Javascript (Record no. 7982)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01284nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105533.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 20000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100310b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 006.7
Chỉ số ấn phẩm H561D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Trường Sinh
Mục từ liên quan Chủ biên
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Hướng dẫn thiết kế trang Web tương tác bằng Javascript
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Ấn bản dành cho sinh viên
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Mũi Cà Mau
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb. Mũi Cà Mau
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 162tr.
Các đặc điểm vật lý khác hình vẽ
Khổ 27cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Phụ lục: tr. 124-162
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Mô tả và cung cấp các đoạn Script và cách hoạt động của chúng. trình bày một số đặc điểm qua trọng của ngôn ngữ lập trình Java Script; Cách thức các Websit chuyên nghiệp đã áp dụng và những ứng dụng thiết kế trang Web bằng Java Script
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ Java Script
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ lập trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học ứng dụng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thiết kế
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hoàng Đức Hải
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Minh Hoàng
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Trường Sinh
Thuật ngữ liên quan Chủ biên
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 20000.00 1 006.7 H561D KM.0003176 12/12/2015 03/12/2015 40000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 20000.00 1 006.7 H561D KM.0003177 07/06/2016 07/06/2016 40000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha