Giáo trình Hán ngữ (Biểu ghi số 8036)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01146nam a2200325 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150122093248.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100323b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 38000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
-- chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.1
Chỉ số ấn phẩm GI-108TR
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trần Thị Thanh Liêm
Mục từ liên quan Biên dịch
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình Hán ngữ
Thông tin trách nhiệm Trần Thị Thanh Liêm: Cb; Đinh Đức Đạm, Vũ Thị Hồng Liên...
Số của phần/mục trong tác phẩm T.1, Quyển thượng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Sư Phạm
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 140tr.
Các đặc điểm vật lý khác Hình vẽ, bảng
Khổ 24cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Gồm 15 bài học về ngữ âm cơ bản của tiếng Hán và hội thoại thông dụng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hán ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thoại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ âm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đinh Đức Đạm
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đinh Thị Thanh Nga
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ngô Phương
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Vũ Thị Hồng Liên
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Số lần gia hạn Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Giá bổ sung Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Ghi chú Số lần ghi mượn Ngày ghi mượn cuối
495.1 GI-108TRĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàng2Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn Sẵn sàng2014-09-0422000.002019-09-09Kho mượnKM.0003696Sẵn sàng2014-09-042010-04-0152019-08-26
495.1 GI-108TRĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàng1Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn Sẵn sàng2015-01-22 2019-09-23Kho mượnKM.0008047Sẵn sàng2015-01-222014-11-0182019-09-16

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L