Toàn cầu hóa Văn hóa (Record no. 8080)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00819nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105534.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 40000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091222b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306
Chỉ số ấn phẩm T406C
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Wolton Dominique
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Toàn cầu hóa Văn hóa
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thế giới
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 310tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nghiên cứu những điều kiện của toàn cầu hóa thông tin và truyền thông.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Toàn cầu hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thông tin
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền thông
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đinh Thùy Anh
Thuật ngữ liên quan Người dịch
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ngô Hữu Long
Thuật ngữ liên quan Người dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 40000.00 1 306 T406C KM.0002061 02/05/2019 22/03/2019 80000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha