Việt Nam học (Record no. 8105)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01369nam a2200337 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105534.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 175000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100309b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 390
Chỉ số ấn phẩm V308N
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Duy Quý
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Việt Nam học
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất Hà nội 15-17.7.1998
Số của phần/mục trong tác phẩm T.1
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thế giới
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 419tr.
Khổ 29cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Toàn văn 10 báo cáo chung tại hội trường và các báo cáo về lịch sử truyền thống và hiện đại của các tác giả Việt Nam và nước ngoài; Phát biểu của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Phan Văn Khải
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dân tọc học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giao lưu văn hoá
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỷ yếu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hoá
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam học
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Eto Shinkichi
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Khả Phiêu
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phan Văn Khải
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Võ Nguyên Giáp
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Nguyễn Bích Thuận
-- 09/03/2010
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 175000.00   390 V308N KM.0003161 04/09/2014 350000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2010-03-09

Powered by Koha