Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp (Biểu ghi số 8193)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01450nam a2200313 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141224084006.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110607b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 64000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.071
Chỉ số ấn phẩm GI108T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phạm Quang Trung
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung
Thông tin trách nhiệm B.s.: Nguyễn Văn Nam (ch.b.), Phạm Quang Trung, Nguyễn Văn Định..
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 311tr.
Các đặc điểm vật lý khác bảng
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân; Viện Quản trị Kinh doanh
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Phụ lục: tr. 285-309; Thư mục: tr. 310-311
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày những kiến thức cơ bản của quản lí tài sản cố định, tài sản và vốn lưu động, các báo cáo tài chính chủ yếu, quản lí vốn bằng tiền và tín dụng thương mại, quản lý nguồn vốn, các quyết định và phân tích về chi phí đầu tư, doanh lợi, rủi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản trị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính doanh nghiệp
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Dương Đức Lân
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Định
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phạm Quang Trung
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Nam
Thuật ngữ liên quan Chủ biên
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Số lần gia hạn Không cho mượn Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Số lần ghi mượn Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Giá thay thế Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Ghi chú
4Cho mượn658071 GI108T Sẵn sàng2019-01-16Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long162014-10-07Kho mượn64000.00Tài liệu kho mượn2018-12-282014-10-07KM.0007684Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-05
3Cho mượn658071 GI108T Sẵn sàng2017-03-20Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long202014-10-07Kho mượn64000.00Tài liệu kho mượn2017-03-132014-10-07KM.0007685Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-05
8Cho mượn658071 GI108T Sẵn sàng2019-03-25Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long192014-10-07Kho mượn64000.00Tài liệu kho mượn2018-01-242014-10-07KM.0007686Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-05

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L