Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp (Biểu ghi số 8193)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01450nam a2200313 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141224084006.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110607b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 64000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.071
Chỉ số ấn phẩm GI108T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phạm Quang Trung
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung
Thông tin trách nhiệm B.s.: Nguyễn Văn Nam (ch.b.), Phạm Quang Trung, Nguyễn Văn Định..
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 311tr.
Các đặc điểm vật lý khác bảng
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân; Viện Quản trị Kinh doanh
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Phụ lục: tr. 285-309; Thư mục: tr. 310-311
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày những kiến thức cơ bản của quản lí tài sản cố định, tài sản và vốn lưu động, các báo cáo tài chính chủ yếu, quản lí vốn bằng tiền và tín dụng thương mại, quản lý nguồn vốn, các quyết định và phân tích về chi phí đầu tư, doanh lợi, rủi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản trị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính doanh nghiệp
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Dương Đức Lân
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Định
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phạm Quang Trung
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Nam
Thuật ngữ liên quan Chủ biên
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Thư viện sở hữu Ghi chú Ngày ghi mượn cuối Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Số lần ghi mượn Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Số lần gia hạn Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Nguồn phân loại Giá thay thế Đăng ký cá biệt
Đại học Thăng Long2014-09-052018-12-28Sẵn sàng2014-10-07658071 GI108TĐại học Thăng Long162019-01-16Sẵn sàng2014-10-07Tài liệu kho mượn4Cho mượnSẵn sàngKho mượn 64000.00KM.0007684
Đại học Thăng Long2014-09-052017-03-13Sẵn sàng2014-10-07658071 GI108TĐại học Thăng Long202017-03-20Sẵn sàng2014-10-07Tài liệu kho mượn3Cho mượnSẵn sàngKho mượn 64000.00KM.0007685
Đại học Thăng Long2014-09-052018-01-24Sẵn sàng2014-10-07658071 GI108TĐại học Thăng Long192019-03-25Sẵn sàng2014-10-07Tài liệu kho mượn8Cho mượnSẵn sàngKho mượn 64000.00KM.0007686

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L