Bài tập xác suất (Biểu ghi số 8234)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00957nam a2200229 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141014161525.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110607b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 5192076
Chỉ số ấn phẩm B103T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Đặng Hùng Thắng
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bài tập xác suất
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) (Dùng cho các trường đại học và cao đẳng)
Thông tin trách nhiệm Đặng Hùng Thắng
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Tái bản lần thứ 12
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 143 tr.
Các đặc điểm vật lý khác hình vẽ, bảng
Khổ 21cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Phụ lục: tr. 130-141. - Thư mục: tr. 142
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày kiến thức về biến cố và xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, đại lượng ngẫu nhiên liên tục, đại lượng ngẫu nhiên liên tục nhiều chiều, luật số lớn và các định lý giới hạn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lí thuyết xác suất
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xác suất
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Giá thay thế Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Ghi chú Ngày áp dụng giá thay thế Ngày ghi mượn cuối Được ghi mượn Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Số lần gia hạn Đăng ký cá biệt Không cho mượn Số lần ghi mượn Kho tài liệu
20000.00Đại học Thăng LongSẵn sàng2014-08-042014-10-142018-04-13  2018-05-30Sẵn sàng2014-10-14Đại học Thăng LongSẵn sàng5192076 B103TTài liệu kho mượn2KM.0008025Cho mượn4Kho mượn
20000.00Đại học Thăng LongSẵn sàng2014-08-042014-10-142019-11-182019-12-04 2019-11-18Sẵn sàng2014-10-14Đại học Thăng LongSẵn sàng5192076 B103TTài liệu kho mượn4KM.0008026Cho mượn7Kho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L