Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ (Biểu ghi số 8258)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01108nam a2200253 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141008084324.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110607b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 36000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332.4
Chỉ số ấn phẩm GI108TR
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Hữu Tài
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Tái bản lần thứ 10, có sửa đổi bổ sung
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Hữu Tài
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 295 tr.
Các đặc điểm vật lý khác hình vẽ, bảng
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân; Khoa Ngân hàng - Tài chính
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày đại cương về tài chính và tiền tệ. Tổng quan về hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính. Giới thiệu về các tổ chức tài chính trung gian, lãi suất và ngân hàng thương mại. Quá trình cung ứn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiền tệ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Số lần gia hạn Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Giá thay thế Loại khỏi lưu thông Ghi chú Số lần ghi mượn Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Ngày ghi mượn cuối Kho tài liệu Cập nhật lần cuối
7Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn332.4 GI108TRĐại học Thăng Long2014-10-0758000.00Sẵn sàng2014-09-0513Sẵn sàngCho mượn2014-10-07KM.0007675 Sẵn sàng2019-03-06Kho mượn2019-03-14
5Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn332.4 GI108TRĐại học Thăng Long2014-10-0758000.00Sẵn sàng2014-09-0510Sẵn sàngCho mượn2014-10-07KM.0007676 Sẵn sàng2018-12-19Kho mượn2019-03-14
2Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn332.4 GI108TRĐại học Thăng Long2014-10-0758000.00Sẵn sàng2014-09-0518Sẵn sàngCho mượn2014-10-07KM.0007677 Sẵn sàng2019-05-22Kho mượn2019-06-13

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L