Văn hoá Bắc Mỹ trong toàn cầu hoá (Record no. 8362)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01061nam a2200265 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141115132952.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110607b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 40000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306.097
Chỉ số ấn phẩm V115H
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lương Văn Kế
Mục từ liên quan Ch.b
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Văn hoá Bắc Mỹ trong toàn cầu hoá
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 247 tr.
Khổ 24 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Phụ lục: tr. 216-236. - Thư mục: tr. 237-244
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu cội nguồn, những thành tựu nổi bật và đặc trưng của văn hoá Bắc Mỹ. Những phát triển và bản sắc văn hoá của Canađa và sự ảnh hưởng của văn hoá Mỹ. Tiếp xúc và ảnh hưởng qua lại giữa văn hoá châu Âu và văn hoá Bắc Mỹ.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Toàn cầu hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bắc Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng B.s: Trần Văn La
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đinh Công Tuấn
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 15/11/2014 40000.00   306.097 V115H KM.0007987 15/11/2014 15/11/2014 Tài liệu kho mượn 2014-08-04
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 15/11/2014 40000.00   306.097 V115H KM.0007988 15/11/2014 15/11/2014 Tài liệu kho mượn 2014-08-04

Powered by Koha