Giáo trình lập dự án đầu tư (Biểu ghi số 8372)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01205nam a2200265 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180301092657.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110607b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 98000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332.6
Chỉ số ấn phẩm GI-108T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Bạch Nguyệt
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình lập dự án đầu tư
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Bạch Nguyệt (ch.b.), Phạm Văn Hùng, Trần Mai Hương..
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H. :
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 503tr.
Các đặc điểm vật lý khác bảng, hình vẽ
Khổ 24cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Đầu tư; Bộ môn Kinh tế đầu tư
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Một số vấn đề lí luận chung về đầu tư dự án đầu tư, đối tượng, nhiệm vụ, trình tự, nội dung nghiên cứu, soạn thảo dự án, các căn cứ chủ yếu hình thành dự án, kĩ thuật, tổ chức quản lí, nhân sự, tài chính, phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội, sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dự án
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đầu tư
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phạm Văn Hùng
Thuật ngữ liên quan biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Mai Hương
Thuật ngữ liên quan biên soạn
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Không cho mượn Ngày ghi mượn cuối Số lần gia hạn Ghi chú Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Số lần ghi mượn Trạng thái mất tài liệu Giá thay thế Loại khỏi lưu thông
2014-10-07Đại học Thăng Long2014-10-07Đại học Thăng Long332.6 GI-108TKho mượnCho mượn2018-01-1982014-09-05KM.0007660Sẵn sàngTài liệu kho mượn 2018-08-1813Sẵn sàng98000.00Sẵn sàng
2014-10-07Đại học Thăng Long2014-10-07Đại học Thăng Long332.6 GI-108TKho mượnCho mượn2019-05-1432014-09-05KM.0007661Sẵn sàngTài liệu kho mượn 2019-05-169Sẵn sàng98000.00Sẵn sàng
2014-10-07Đại học Thăng Long2014-10-07Đại học Thăng Long332.6 GI-108TKho mượnCho mượn2019-03-2242014-09-05KM.0007662Sẵn sàngTài liệu kho mượn 2019-04-1714Sẵn sàng98000.00Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L