Writer's choice (Biểu ghi số 84)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00652nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105423.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0026358123
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110316b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 808
Chỉ số ấn phẩm WR314C
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
110 ## - Mục từ chính -- Tên tập thể
Tên của tập thể hay tên của pháp nhân được dùng như mục từ Glencoe
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Writer's choice
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) composition and grammar
Thông tin trách nhiệm Glencoe
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York...
Tên nhà xuất bản, phát hành Glenco Mcmillan/McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1994
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang x; 128p.
Khổ 28cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư lesson plans
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Sách luyện viết và luyện ngữ pháp tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Viết
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Không cho mượn Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu
2014-09-04Kho ngoại vănCho mượnĐại học Thăng LongSách ngoại văn2014-09-04Sẵn sàng808 WR314C Sẵn sàngĐại học Thăng Long2014-09-04NV.0001800Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L