Giáo trình kỹ năng thuyết trình (Biểu ghi số 8405)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01278nam a2200301 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141007113026.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110607b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 60000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 302.2
Chỉ số ấn phẩm GI-108T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Dương Thị Liễu
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình kỹ năng thuyết trình
Thông tin trách nhiệm B.s.: Dương Thị Liễu (ch.b.), Trương Thị Nam Thắng, Phạm Hương Thảo...
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Tái bản lần thứ hai, có sửa đổi bổ sung
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 311tr.
Các đặc điểm vật lý khác bảng, ảnh
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Văn hoá Kinh doanh
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục: tr. 307-308
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày tổng quan về thuyết trình và các bước chuẩn bị cho một bài thuyết trình. Trình bày chi tiết sáu công việc chủ yếu khi tiến hành thuyết trình. Giới thiệu một số bài thuyết trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thuyết trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Phạm Hương Thảo
Thuật ngữ liên quan biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trương Thị Nam Thắng
Thuật ngữ liên quan biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Dương Thị Liễu
Thuật ngữ liên quan chủ biên
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Giá thay thế Thư viện hiện tại Ghi chú Số lần ghi mượn Ngày ghi mượn cuối Ký hiệu phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Không cho mượn
2014-10-07Sẵn sàng60000.00Đại học Thăng Long2014-09-0532016-02-22302.2 GI-108T2014-10-07Tài liệu kho mượnKM.0007636Sẵn sàng2016-03-01Kho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long Cho mượn
2014-10-07Sẵn sàng60000.00Đại học Thăng Long2014-09-0532017-05-30302.2 GI-108T2014-10-07Tài liệu kho mượnKM.0007637Sẵn sàng2017-05-30Kho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long Cho mượn
2014-10-07Sẵn sàng60000.00Đại học Thăng Long2014-09-0512016-03-07302.2 GI-108T2014-10-07Tài liệu kho mượnKM.0007638Sẵn sàng2016-03-09Kho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long Cho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L