Các triều đại Việt Nam (Record no. 8441)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00864nam a2200265 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105535.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141011b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 50000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 959.7
Chỉ số ấn phẩm C101T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Quỳnh Cư
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Các triều đại Việt Nam
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 379tr.
Khổ 19cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu lịch sử các triều đại Việt Nam từ thời vua Hùng đến vua Bảo Đại. Các giai đoạn gắn với mỗi vị vua, các ông hoàng bà chúa của mỗi triều Đại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giai thoại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nhân vật lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Triệu đại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đỗ Đức Hùng
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Nguồn phân loại
Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 50000.00 11 5 959.7 C101T KM.0007496 01/10/2020 28/09/2020 50000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2014-08-14  
Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 50000.00 8 1 959.7 C101T KM.0007495 16/07/2020 24/01/2018 50000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2014-08-14  
Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 11/10/2014 50000.00 7 1 959.7 C101T KM.0006854 23/09/2020 22/09/2020   11/10/2014 Tài liệu kho mượn    
Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 11/10/2014 50000.00 9 1 959.7 C101T KM.0006855 14/11/2019 29/10/2019   11/10/2014 Tài liệu kho mượn    

Powered by Koha