Miếng ngon vùng đất võ (Record no. 8475)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01057nam a2200277 4500
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786045001448
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100303b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 394.109
Chỉ số ấn phẩm M306N
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105536.0
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Phúc Liêm
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Miếng ngon vùng đất võ
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hoá Thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 351 tr.
Các đặc điểm vật lý khác ảnh
Khổ 21 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Phụ lục: tr. 283-343
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Ghi lại những cảm nhận tinh tế về nghệ thuật ẩm thực và văn hoá ẩm thực của người Bình Định qua các món ăn chế biến từ thịt, thuỷ hải sản, rau củ quả, các loại bánh, cơm, xôi, cháo, bún, các loại đồ uống và một số món khác
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ẩm thực
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bình Định
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Món ăn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hoá ẩm thực
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hà Giao
Thuật ngữ liên quan Tác giả
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 04/09/2014   394.109 M306N KS1.0000049 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha