Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội (Record no. 8480)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00717nam a2200229 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220407104845.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100303b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 895.922
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội
Tên phần, chương của tài liệu T.6
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb. Hà Nội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 1184tr.
Khổ 24cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hà Nội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sưu tập
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hồ Anh Thái
Thuật ngữ xác định vai trò Sưu tầm
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Minh Khuê
Thuật ngữ xác định vai trò Sưu tầm
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 04/09/2014   895.9223008 T527T KS1.0000018 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha