Operations management (Biểu ghi số 856)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01127nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105431.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0079114377
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110307b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.5
Chỉ số ấn phẩm O400P
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Schroeder, Roger G.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Operations management
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Decision making in the operations function
Thông tin trách nhiệm Roger G. Schroeder
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 4th ed .
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1993
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi,848tr
Khổ 23cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư McGraw-Hill series in management
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục sau mỗi chương. - Bảng tra
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Có 5 loại hoạt động được quản lý trong bất kỳ tổ chức kinh doanh nào: Chất lượng, thiết kế quá trình sản xuất, năng suất, hàng tồn kho và quản lý lực lượng lao động; Cách thức quản lý trong mỗi hoạt động trên, tác động của toàn cầu hoá đến 5 hoạt động này
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí doanh nghiệp
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Roger G. Schroeder
Thuật ngữ liên quan tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- T.Thủy
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Không cho mượn Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Kiểu tài liệu
NV.0001245Kho ngoại văn2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng LongCho mượn2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-04658.5 O400PĐại học Thăng Long Sách ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L