Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hoá và con người Việt Nam (Record no. 8702)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01373nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141013085005.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141010b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 55000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Dương Phú Hiệp
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hoá và con người Việt Nam
Thông tin khác về nhan đề (Sách tham khảo)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Chính trị Quốc gia
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 331 tr.
Khổ 21 cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Trình bày quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Giới thiệu khái niệm văn hoá, con người và các khái niệm liên quan. Trình bày cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hoá, phát triển văn hoá và con người. Đưa ra một số phương pháp tiếp cận cần thiết trong nghiên cứu, phát triển văn hoá và con người Việt Nam cùng một số quan niệm về văn hoá và con người Việt Nam hiện nay Nguyên Giáp và những chiến công vang dội của Đại tướng dưới sự chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phương pháp luận
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do \Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Con người
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Số lần gia hạn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 13/10/2014 2 306 C460S KM.0007717 09/06/2017 03/06/2017 55000.00 13/10/2014 Tài liệu kho mượn 2014-09-21  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 13/10/2014 4 306 C460S KM.0007718 02/05/2019 22/03/2019 55000.00 13/10/2014 Tài liệu kho mượn 2014-09-21 7

Powered by Koha