Giáo trình xã hội học văn hoá (Record no. 8778)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01150nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141021140723.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141016b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 38000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306.4
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Mai Thị Kim Thanh
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Giáo trình xã hội học văn hoá
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 223 tr.
Khổ 24 cm
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục: tr. 220-221
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học văn hoá. Một số lý thuyết, phương pháp nghiên cứu của xã hội học văn hoá và các thành tố cơ bản trong nghiên cứu xã hội học văn hoá như giá trị chuẩn mực, biểu tượng, ngôn ngữ, văn hoá dân gian, lối sống, lễ hội. Văn hoá qua một số lĩnh vực của đời sống xã hội như văn hoá trong sự phát triển kinh tế xã hội, trong hoạt động giáo dục, tín ngưỡng tôn giáo...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa ,
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Xã hội học,
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 21/10/2014 38000.00   306.4 GI-108T KM.0007801 21/10/2014 21/10/2014 Tài liệu kho mượn 2014-08-04
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 21/10/2014 38000.00   306.4 GI-108T KM.0007802 21/10/2014 21/10/2014 Tài liệu kho mượn 2014-08-04

Powered by Koha