Giáo dục thành nhân (Biểu ghi số 8816)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01154nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141117153919.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141117b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306.43
Số thứ tự GI-108D
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Hoàng Thanh Linh
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Giáo dục thành nhân
Thông tin trách nhiệm Hoàng Thanh Linh
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Tri thức
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 181tr.
Các đặc điểm vật lý khác minh hoạ
Khổ 21 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Tủ sách Thành nhân
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Thư mục: tr. 177-181
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Trình bày nhu cầu và định hướng cho triết lý giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nền tảng lý luận và hệ giá trị cốt lõi của giáo dục thành nhân. Mục đích, mục tiêu và kết quả mong đợi của giáo dục thành nhân. Hình thức, giáo dục và sự tác động đến cá nhân, gia đình và xã hội. Xây dựng hệ thống các giá trị và năng lực thành nhân...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Con người
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo dục thành nhân
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Xã hội học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Việt Nam
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Ghi chú
2014-11-17Đại học Thăng LongTài liệu kho mượn306.43 GI-108DKM.0008168Sẵn sàngKho mượn2014-11-172014-11-17 Sẵn sàngĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàng2014-11-12

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L