Designing an IAM framework with Oracle identity and access management suite (Record no. 884)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01995nam a2200313 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105431.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0071741372
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780071741378
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140612b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.8
Chỉ số ấn phẩm D200S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Scheidel, Jeff.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Designing an IAM framework with Oracle identity and access management suite
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành Oracle/McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxiv, 340 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Table Of Contents: Part I: Defining the Value of and the Need for IAM; Chapter 1: Who's Where, and Why Do You Care?; Chapter 2: Determining Your Need for an IAMFramework; Part II: Preparing the Enterprise for IAM; Chapter 3: Planning an IAM Project; Chapter 4: Compliance Considerations; Chapter 5: Making the Business Case; Chapter 6: Achieving Pitfalls: Common Mistakes in IAM; Part III: The Oracle Identity and Access Solution; Chapter 7: Designing an Oracle IAM Framework; Chapter 8: User Account Creation; Chapter 9: Provisioning: Now That I'm In, What Can I Have?; Chapter 10: Authentication and SSO: Accessing What I've Been Granted; Chapter 11: Authorization: Now That I've Got It, How Do I Get to It?; Chapter 12: Compliance Support; Chapter 13: The Time Bomb Everybody Forgets: Things Change; Chapter 14: Legacy Considerations; Chapter 15: Testing Your Framework; Part IV: Pre- and Post-Implementation Advice; Chapter 16: Choosing Software; Chapter 17: Getting Help with Your IAM Project; Chapter 18: Notes on the Actual Implementation; Chapter 19: Post-Implementation: Keeping the Framework Running; Index
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Computer networks
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Computers
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Database security
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ SQL*PLUS (Computer program language)
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát An ninh mạng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cơ sở dữ liệu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mạng máy tính
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
-- 26/05/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   005.8 D200S NV.0004185 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2014-05-26

Powered by Koha