Outperform the Dow (Biểu ghi số 888)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01279nam a2200337 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105432.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471393118 (cloth : alk. paper)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110302b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332.64
Chỉ số ấn phẩm O-435P
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Meissner, Gunter
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Outperform the Dow
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) using options, futures, and portfolio strategies to beat the market
Thông tin trách nhiệm Gunter Meissner & Randall Folsom
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiv, 210 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề Wiley trading advantage
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 173-177) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tìm hiểu về lịch sử, cơ cấu và hoạt động của các khu công nghiệp chuẩn. Đưa ra một số phương pháp dự báo giá chứng khoán và những phương pháp hoạt động quản lý danh mục vốn đầu tư của các khu cong nghiệp này.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Dow Jones industrial average.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Futures.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Options (Finance)
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Portfolio management.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Stocks
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chứng khoán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Folsom, Randall.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Kiểu tài liệu Không cho mượn
2014-09-042014-09-04332.64 O-435P NV.0001576Sẵn sàng2014-09-04Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàngKho ngoại vănSách ngoại vănCho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L