So sánh danh lượng từ trong tiếng Hán với tiếng Việt hiện đại và phân tích lỗi sai khi sử dụng. (Record no. 9070)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00950nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150116161520.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150116b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.1
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Lê Thị Lan
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề So sánh danh lượng từ trong tiếng Hán với tiếng Việt hiện đại và phân tích lỗi sai khi sử dụng.
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Hán)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành ĐH Thăng Long
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 50tr.
Khổ 29cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Danh lượng từ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phân tích lỗi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A15074
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Bùi Thị Thanh Hương
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuận
Ngày nhập tin 2014-01-15
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp 16/01/2015   495.1 S400S LV.0002450 16/01/2015 16/01/2015 Khóa luận tốt nghệp 2015-01-14

Powered by Koha