Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH viện công nghệ giấy và xenluylo (Biểu ghi số 9128)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01294nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150122135735.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141007b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332.1
Số thứ tự PH121T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Đỗ Thị Hiền
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH viện công nghệ giấy và xenluylo
Thông tin trách nhiệm Đỗ Thị Hiền; Giáo viên hướng dẫn: Trần Đình Toàn
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành ĐH Thăng long
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 60tr.
Các đặc điểm vật lý khác Bảng biểu
Khổ 29 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Phụ lục cuối chính văn
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH viện công nghệ giấy và xenluylo. Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tại công ty này.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A18749
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phân tích
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tài chính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Đình Toàn
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
Ngày nhập tin 10/12/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Số lần ghi mượn Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Ghi chú Ngày ghi mượn cuối Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung
Sẵn sàng2015-04-20Đại học Thăng LongSẵn sàng332.1 PH121TKhóa luận tốt nghệp 1Khóa luận tốt nghiệpSẵn sàng2015-01-22Cho mượn2014-12-102015-04-20Đại học Thăng LongLV.00023432015-01-22

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L