Giáo trình văn hóa ẩm thực (Record no. 9176)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01062nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20200901110534.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150316b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 54000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 394.1
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Hoàng Minh Khang
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Giáo trình văn hóa ẩm thực
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.:
Tên nhà xuất bản, phát hành Lao động,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 845 tr. ;
Khổ 21cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần AD204
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch -Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục: tr.477-485
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Giới thiệu văn hóa ẩm thực, các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực, văn hóa ẩm thực Việt Nam, văn hóa ẩm thực các quốc gia trên thế giới và xu hướng phát triển văn hóa ẩm thực trong giai đoạn hiện nay.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ẩm thực
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Anh Tuấn
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Được ghi mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 18/03/2015 87000.00 8 1 394.1 GI-108TR KM.0008194 16/07/2020 24/01/2018 174000.00 18/03/2015 Tài liệu kho mượn 2015-03-16  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 18/03/2015 87000.00 10 1 394.1 GI-108TR KM.0008195 17/11/2020 10/11/2020 174000.00 18/03/2015 Tài liệu kho mượn 2015-03-16  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 18/03/2015 87000.00 7 2 394.1 GI-108TR KM.0008196 12/05/2018 11/05/2018 174000.00 18/03/2015 Tài liệu kho mượn 2015-03-16  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 18/03/2015 87000.00 7 2 394.1 GI-108TR KM.0008197 23/11/2020 03/11/2020 174000.00 18/03/2015 Tài liệu kho mượn 2015-03-16  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 18/03/2015 87000.00 4   394.1 GI-108TR KM.0008198 08/04/2017 08/04/2017 174000.00 18/03/2015 Tài liệu kho mượn 2015-03-16 15/04/2017

Powered by Koha