Essentials of marketing management (Biểu ghi số 9337)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01441nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150507144552.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780415553469
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780415553476
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc DLC
Cơ quan sao chép TLU
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.8
Chỉ số ấn phẩm E206S
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lancaster, Geoffrey,
Ngày tháng (năm sinh, mất) gắn với tên riêng 1938-
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Essentials of marketing management
Thông tin trách nhiệm Geoff Lancaster and Lester Massingham.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành London ;
-- New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Routledge,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxv, 524 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 26 cm.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
505 0# - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng Development of a strategic approach to marketing -- Markets and customers : consumer and organizational buyer behaviour and marketing strategy -- Markets and customers : market boundaries; target marketing -- Product and innovation strategies -- Pricing strategies -- Channels of distribution and logistics -- Communications -- Selling -- Customer care and relationship marketing -- Direct marketing -- Sales forecasting -- Marketing information systems and research -- Analyzing the environment (opportunities and threats) and appraising resources (strengths and weaknesses) -- Evaluating and controlling strategic marketing -- Strategic marketing planning tools -- Global marketing -- Services marketing and not-for-profit marketing.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Marketing
Phân mục chung Management.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lý
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếp thị
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Massingham, Lester.
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách London
ĐKCB
Số lần ghi mượn Thư viện sở hữu Kho tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Ghi chú Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối Số lần gia hạn
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001322015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001332015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001342015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001352015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001362015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001372015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001382015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001392015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001402015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001412015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001422015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001432015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001442015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
1Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001452015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052017-08-30 Sẵn sàngCho mượnSách London2017-03-204
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001462015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001472015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001482015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  
 Đại học Thăng LongKho đọc T12015-05-07658.8 E206SBSC.001492015-05-07Sẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long2015-05-052015-05-07 Sẵn sàngCho mượnSách London  

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L