Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (Biểu ghi số 9349)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01131nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150527155037.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141007b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332
Số thứ tự PH121T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Vũ Công
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
Thông tin trách nhiệm Vũ Công ; Giáo viên hướng dẫn:Trần Đình Toàn
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành ĐH Thăng long
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 46tr.
Các đặc điểm vật lý khác Bảng biểu
Khổ 29 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Phân tích thực trạng sử dụng tài sản, và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải phòng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A18694
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sử dụng tài sản
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tài chính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Đình Toàn
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1538
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin N.thủy
Ngày nhập tin 25/04/2015
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Thư viện sở hữu Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Số lần ghi mượn Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Không cho mượn Ngày ghi mượn cuối Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng
Đại học Thăng LongSẵn sàng2015-05-07Khóa luận tốt nghệp332 PH121TKhóa luận tốt nghiệp2015-08-03Sẵn sàng1LV.00025682015-05-07Cho mượn2015-08-03Đại học Thăng Long Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L