Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Cát Thành (Biểu ghi số 9373)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01391nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150527154842.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141007b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332
Số thứ tự PH121T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Lương Thị Thảo
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Cát Thành
Thông tin trách nhiệm Lương Thị Thảo; Giáo viên hướng dẫn: Trần Đình Toàn
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành ĐH Thăng long
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 54tr.
Các đặc điểm vật lý khác Bảng biểu
Khổ 29 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP DVTM Cát Thành qua việc làm rõ thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp này giai đoạn 2011-2013, chỉ ra được các nguyên nhân và yếu tố tác động đến sự biến động tài chính trong kỳ phân tích. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiết tính hình tài chính của Công ty CP DVTM Cát Thành.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A18691
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phân tích tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tài chính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Đình Toàn
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1537
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Tuyen
Ngày nhập tin 2015/04/25
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Không cho mượn Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Ngày ghi mượn cuối Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Số lần ghi mượn Cập nhật lần cuối
Cho mượn332 PH121TSẵn sàng2016-01-09Sẵn sàngKhóa luận tốt nghiệpKhóa luận tốt nghệpLV.00025812015-05-08Đại học Thăng Long Đại học Thăng LongSẵn sàng2015-05-0812016-01-09

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L