Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Mỹ Đình (Biểu ghi số 9432)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01145nam a2200265 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150527100007.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110620b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## -
Giá tiền 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332
Số thứ tự H309QU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Nguyễn Hoàng Nam
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Mỹ Đình
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Hoàng Nam; Giáo viên hướng dẫn: Trần Đình Toàn
Thông tin khác về nhan đề (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
Tên nhà xuất bản, phát hành ĐH Thăng long
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 52tr.
Các đặc điểm vật lý khác Bảng biểu
Khổ 29 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường đại học dân lập Thăng long
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Mỹ Đình giai đoạn 2011-2013
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do A18599
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng vốn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tài chính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Đình Toàn
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1526
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Tuyen
Ngày nhập tin 25/04/2015
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
Nguồn phân loại
ĐKCB
Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn
Khóa luận tốt nghiệpLV.0002661Khóa luận tốt nghệp 332 H309QU2015-05-11Sẵn sàngĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long2015-05-11Sẵn sàngSẵn sàng2015-05-11Cho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L