Organisational behaviour (Biểu ghi số 9567)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01650cam a2200325 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 15449107
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150518093350.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 080912s2009 enka b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 978-0077129989
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền £271.18
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 302.3
Số thứ tự O-434G
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Buelens, Marc
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Organisational behaviour
Thông tin trách nhiệm Marc Buelens, Knud Sinding, Christian Waldstrøm
246 3# - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Organizational behavior
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 4th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành London
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xviii, 776 p. :
Các đặc điểm vật lý khác col. ill. ;
Khổ 25 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Part 1: The world of OB
1. The foundations of OB

Part 2: Individual Processes
2. Personality dynamics
3. Values, attitudes, emotions
4. Perception & communication
5. Content motivation theories
6. Process motivation theories

Part 3: Group & Social Processes
7. Group dynamics
8. Teams and teamwork
9. Organisational climate: conflict, diversity and stress

Part 4: Organisational Processes
10.Organisational structure and types
11.Organisational design: structure, technology and effectiveness
12.Organisational and international culture
13.Decision-making
14.Power, politics and conflict
15.Leadership
16.Change, learning & knowledge management
17. Corporate social responsibility and ethics
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Organizational behavior.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hành vi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tổ chức
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Sinding, Knud
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Waldstrøm, Christian
856 41 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0828/2008040495.html
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách London
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Thư viện sở hữu Ngày ghi mượn cuối Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Đăng ký cá biệt Ghi chú Số lần gia hạn Ngày bổ sung Nguồn phân loại Không cho mượn Số lần ghi mượn Trạng thái hư hỏng
Sẵn sàngĐại học Thăng LongKho đọc T1Đại học Thăng Long 2015-05-18Sách London2015-05-18302.3 O-434GSẵn sàngBSC.003892015-05-05 2015-05-18 Cho mượn Sẵn sàng
Sẵn sàngĐại học Thăng LongKho đọc T1Đại học Thăng Long2015-08-202015-10-26Sách London2015-05-18302.3 O-434GSẵn sàngBSC.003902015-05-0512015-05-18 Cho mượn1Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L