Vị giám đốc một phút (Biểu ghi số 971)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01063nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123819.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 24000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110216b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm V300G
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Blanchard, Ken
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Vị giám đốc một phút
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Phương pháp quản lý hiệu quả nhất thế giới
Thông tin trách nhiệm Ken Blanchard, Spencer Johnson, biên dịch: Nguyễn Văn Phước ...
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn The one minute manager
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh
Tên nhà xuất bản, phát hành NXb Tp. Hồ Chí Minh
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 135tr.
Khổ 21cm
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Đây là câu chuyện tổng hợp các kiến thức,kinh nghiệm được đúc kết từ những nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học, y học và khoa học hành vi về cách con người hợp tác tốt nhất với người khác
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ thuật quản lý
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lý con người
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Johnson, Spencer
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Thiên Kim
Thuật ngữ liên quan Biên dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Giá bổ sung Giá thay thế Nguồn phân loại Thư viện sở hữu Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Số lần ghi mượn Ngày ghi mượn cuối Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Số lần gia hạn Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng
Tài liệu kho mượnĐại học Thăng Long24000.0048000.00 Đại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngKho mượn72018-09-06KM.00042452018-09-19658.4 V300G2Cho mượn2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàng
Tài liệu kho mượnĐại học Thăng Long24000.0048000.00 Đại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngKho mượn102020-05-21KM.00042462020-05-25658.4 V300G2Cho mượn2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L