Risk management and financial institutions (Record no. 9724)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01306cam a22002654a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 14346927
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150611150347.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 060420s2007 njua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780138006174
Giá tiền £113.04
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332.1
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Hull, John,
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Risk management and financial institutions
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Upper Saddle River, NJ :
Tên nhà xuất bản, phát hành Pearson Prentice Hall,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 556 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 24 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Risk Management and Financial Institutions, 2/e is the only text that explains risk management theory in a «this is how you do it» manner, encouraging practical application in today's world. Professors need a text that offers the latest information available, yet is written for application in a real work environment. Hull helps students gain knowledge that will stay with them beyond college. Thoroughly updated, the Second Edition incorporates new information regarding Stress Testing, liquidity risks, ABSs, CDOs, and the credit crunch of 2007.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Risk management.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Financial institutions
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Quản lý rủi ro
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tổ chức tài chính
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách London
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 11/06/2015   332.1 R300S BSC.00557 11/06/2015 11/06/2015 Sách London 2015-05-05
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 11/06/2015   332.1 R300S BSC.00556 11/06/2015 11/06/2015 Sách London 2015-05-05

Powered by Koha