Making progress to first certificate : (Biểu ghi số 9782)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00886cam a2200265 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 14046423
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150701085441.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 050721s2005 enka 000 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521537025
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.34
Số thứ tự M100K
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Jones, Leo,
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Making progress to first certificate :
Thông tin khác về nhan đề student's book
Thông tin trách nhiệm Leo Jones.
246 14 - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Cambridge making progress to first certificate
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge, UK ;
-- New York, USA :
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 144 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. (some col.) ;
Khổ 30 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung "A pre-First certificate course"--Cover.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung "Cambridge books for Cambridge exams--"--Cover.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa English language
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa student's book
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
856 42 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0632/2005279584-d.html
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách London
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Không cho mượn Được ghi mượn Ghi chú Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Số lần ghi mượn Đăng ký cá biệt Số lần gia hạn Thư viện sở hữu Ngày ghi mượn cuối Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Kho tài liệu Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Kiểu tài liệu
2017-06-05Cho mượn2017-06-262015-05-05Sẵn sàngSẵn sàng3BSC.005921Đại học Thăng Long2017-06-05Đại học Thăng LongSẵn sàng2015-07-01 Kho đọc T1428.34 M100K2015-07-01Sách London
2015-07-01Cho mượn 2015-05-05Sẵn sàngSẵn sàng BSC.00593 Đại học Thăng Long Đại học Thăng LongSẵn sàng2015-07-01 Kho đọc T1428.34 M100K2015-07-01Sách London
2017-12-05Cho mượn 2015-05-05Sẵn sàngSẵn sàng2BSC.00594 Đại học Thăng Long2017-11-21Đại học Thăng LongSẵn sàng2015-07-01 Kho đọc T1428.34 M100K2015-07-01Sách London
2015-11-27Cho mượn 2015-05-05Sẵn sàngSẵn sàng1BSC.00595 Đại học Thăng Long2015-11-23Đại học Thăng LongSẵn sàng2015-07-01 Kho đọc T1428.34 M100K2015-07-01Sách London
2015-07-01Cho mượn 2015-05-05Sẵn sàngSẵn sàng BSC.00596 Đại học Thăng Long Đại học Thăng LongSẵn sàng2015-07-01 Kho đọc T1428.34 M100K2015-07-01Sách London
2015-07-01Cho mượn 2015-05-05Sẵn sàngSẵn sàng BSC.00597 Đại học Thăng Long Đại học Thăng LongSẵn sàng2015-07-01 Kho đọc T1428.34 M100K2015-07-01Sách London
2015-07-01Cho mượn 2015-05-05Sẵn sàngSẵn sàng BSC.00598 Đại học Thăng Long Đại học Thăng LongSẵn sàng2015-07-01 Kho đọc T1428.34 M100K2015-07-01Sách London

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L