Making progress to first certificate : (Biểu ghi số 9782)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00886cam a2200265 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 14046423
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150701085441.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 050721s2005 enka 000 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521537025
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.34
Số thứ tự M100K
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Jones, Leo,
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Making progress to first certificate :
Thông tin khác về nhan đề student's book
Thông tin trách nhiệm Leo Jones.
246 14 - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Cambridge making progress to first certificate
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge, UK ;
-- New York, USA :
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 144 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. (some col.) ;
Khổ 30 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung "A pre-First certificate course"--Cover.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung "Cambridge books for Cambridge exams--"--Cover.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa English language
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa student's book
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
856 42 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0632/2005279584-d.html
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách London
ĐKCB
Kho tài liệu Không cho mượn Thư viện sở hữu Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Ghi chú Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ngày ghi mượn cuối Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu
Kho đọc T1Cho mượnĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-07-01Sách London Sẵn sàng2020-05-25Đại học Thăng Long2015-05-05312017-06-05BSC.00592Sẵn sàng2015-07-01Sẵn sàng
Kho đọc T1Cho mượnĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-07-01Sách London Sẵn sàng2015-07-01Đại học Thăng Long2015-05-05   BSC.00593Sẵn sàng2015-07-01Sẵn sàng
Kho đọc T1Cho mượnĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-07-01Sách London Sẵn sàng2017-12-05Đại học Thăng Long2015-05-052 2017-11-21BSC.00594Sẵn sàng2015-07-01Sẵn sàng
Kho đọc T1Cho mượnĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-07-01Sách London Sẵn sàng2015-11-27Đại học Thăng Long2015-05-051 2015-11-23BSC.00595Sẵn sàng2015-07-01Sẵn sàng
Kho đọc T1Cho mượnĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-07-01Sách London Sẵn sàng2015-07-01Đại học Thăng Long2015-05-05   BSC.00596Sẵn sàng2015-07-01Sẵn sàng
Kho đọc T1Cho mượnĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-07-01Sách London Sẵn sàng2015-07-01Đại học Thăng Long2015-05-05   BSC.00597Sẵn sàng2015-07-01Sẵn sàng
Kho đọc T1Cho mượnĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-07-01Sách London Sẵn sàng2015-07-01Đại học Thăng Long2015-05-05   BSC.00598Sẵn sàng2015-07-01Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L