Making progress to first certificate : (Biểu ghi số 9782)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00886cam a2200265 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 14046423
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150701085441.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 050721s2005 enka 000 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521537025
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.34
Số thứ tự M100K
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Jones, Leo,
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Making progress to first certificate :
Thông tin khác về nhan đề student's book
Thông tin trách nhiệm Leo Jones.
246 14 - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Cambridge making progress to first certificate
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge, UK ;
-- New York, USA :
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 144 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. (some col.) ;
Khổ 30 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung "A pre-First certificate course"--Cover.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung "Cambridge books for Cambridge exams--"--Cover.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa English language
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa student's book
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
856 42 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0632/2005279584-d.html
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách London
ĐKCB
Ngày ghi mượn cuối Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Kho tài liệu Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Ngày bổ sung Ghi chú Không cho mượn Cập nhật lần cuối Được ghi mượn Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu
2017-06-05Sẵn sàngBSC.0059231Sẵn sàng2015-07-01Đại học Thăng LongKho đọc T1Đại học Thăng Long 2015-07-012015-05-05Cho mượn2017-06-052017-06-26Sẵn sàng428.34 M100KSách London
 Sẵn sàngBSC.00593  Sẵn sàng2015-07-01Đại học Thăng LongKho đọc T1Đại học Thăng Long 2015-07-012015-05-05Cho mượn2015-07-01 Sẵn sàng428.34 M100KSách London
2017-11-21Sẵn sàngBSC.005942 Sẵn sàng2015-07-01Đại học Thăng LongKho đọc T1Đại học Thăng Long 2015-07-012015-05-05Cho mượn2017-12-05 Sẵn sàng428.34 M100KSách London
2015-11-23Sẵn sàngBSC.005951 Sẵn sàng2015-07-01Đại học Thăng LongKho đọc T1Đại học Thăng Long 2015-07-012015-05-05Cho mượn2015-11-27 Sẵn sàng428.34 M100KSách London
 Sẵn sàngBSC.00596  Sẵn sàng2015-07-01Đại học Thăng LongKho đọc T1Đại học Thăng Long 2015-07-012015-05-05Cho mượn2015-07-01 Sẵn sàng428.34 M100KSách London
 Sẵn sàngBSC.00597  Sẵn sàng2015-07-01Đại học Thăng LongKho đọc T1Đại học Thăng Long 2015-07-012015-05-05Cho mượn2015-07-01 Sẵn sàng428.34 M100KSách London
 Sẵn sàngBSC.00598  Sẵn sàng2015-07-01Đại học Thăng LongKho đọc T1Đại học Thăng Long 2015-07-012015-05-05Cho mượn2015-07-01 Sẵn sàng428.34 M100KSách London

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L