Making progress to first certificate : (Biểu ghi số 9782)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00886cam a2200265 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 14046423
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150701085441.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 050721s2005 enka 000 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521537025
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.34
Số thứ tự M100K
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Jones, Leo,
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Making progress to first certificate :
Thông tin khác về nhan đề student's book
Thông tin trách nhiệm Leo Jones.
246 14 - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Cambridge making progress to first certificate
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge, UK ;
-- New York, USA :
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 144 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. (some col.) ;
Khổ 30 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung "A pre-First certificate course"--Cover.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung "Cambridge books for Cambridge exams--"--Cover.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa English language
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa student's book
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
856 42 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0632/2005279584-d.html
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách London
ĐKCB
Được ghi mượn Đăng ký cá biệt Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Ghi chú Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Ngày ghi mượn cuối Nguồn phân loại
2017-06-26BSC.0059231Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-05-052017-06-05Kho đọc T1Sách London2015-07-01Cho mượn2015-07-012017-06-05 
 BSC.00593  Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-05-052015-07-01Kho đọc T1Sách London2015-07-01Cho mượn2015-07-01  
 BSC.005942 Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-05-052017-12-05Kho đọc T1Sách London2015-07-01Cho mượn2015-07-012017-11-21 
 BSC.005951 Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-05-052015-11-27Kho đọc T1Sách London2015-07-01Cho mượn2015-07-012015-11-23 
 BSC.00596  Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-05-052015-07-01Kho đọc T1Sách London2015-07-01Cho mượn2015-07-01  
 BSC.00597  Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-05-052015-07-01Kho đọc T1Sách London2015-07-01Cho mượn2015-07-01  
 BSC.00598  Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng Long428.34 M100K2015-05-052015-07-01Kho đọc T1Sách London2015-07-01Cho mượn2015-07-01  

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L