Organization theory : (Biểu ghi số 9783)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01395cam a22003254a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 14172698
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150701090305.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 051118s2006 enka b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780199260218
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 302.3
Số thứ tự O-400R
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Hatch, Mary Jo.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Organization theory :
Thông tin khác về nhan đề modern, symbolic, and postmodern perspectives
Thông tin trách nhiệm Mary Jo Hatch with Ann L. Cunliffe.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 2nd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Oxford ;
-- New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Oxford University Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxiii, 370 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 25 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Organization Theory offers A Clear and comprehensive introduction to the study of organizations and organizing processes. It encourages an even-handed appreciation of the different perspectives contributing to our knowledge of organizations and challenges readers to broaden their intellectual reach.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Organizational behavior.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Organizational sociology.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Organization.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tổ chức
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Xã hội học
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Cunliffe, Ann L.
856 41 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip064/2005033922.html
856 42 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0724/2005033922-b.html
856 42 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0724/2005033922-d.html
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách London
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Thư viện sở hữu Không cho mượn Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ghi chú Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối
2015-07-01Sẵn sàngSẵn sàng2015-07-01302.3 O-400RKho đọc T1Đại học Thăng LongCho mượn Sách LondonĐại học Thăng Long2015-05-05BSC.00599Sẵn sàng2015-07-01
2015-07-01Sẵn sàngSẵn sàng2015-07-01302.3 O-400RKho đọc T1Đại học Thăng LongCho mượn Sách LondonĐại học Thăng Long2015-05-05BSC.00600Sẵn sàng2015-07-01
2015-07-01Sẵn sàngSẵn sàng2015-07-01302.3 O-400RKho đọc T1Đại học Thăng LongCho mượn Sách LondonĐại học Thăng Long2015-05-05BSC.00601Sẵn sàng2015-07-01

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L