Complete First Certificate: (Biểu ghi số 9787)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00886nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150701105232.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150701b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521698283
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Số thứ tự C429P
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Hart, Guy Brook
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Complete First Certificate:
Thông tin khác về nhan đề Teacher's Book
Thông tin trách nhiệm Guy Brook-Hart
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge;
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 158 p.;
Khổ 30 cm.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Providing a complete FCE exam paper specially prepared for publication by Cambridge ESOL, it is the most authentic exam preparation course available. This topic-based course covers every part of the FCE exam in detail, ensuring that students are fully equipped to tackle each part of every paper.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Teacher's Book
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách luyện thi
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách London
ĐKCB
Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Ghi chú Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu
Đại học Thăng LongSẵn sàngCho mượn2015-05-052015-07-012015-07-01BSC.00632428 C429P 2015-07-01Sẵn sàngKho đọc T1Sách LondonSẵn sàngĐại học Thăng Long
Đại học Thăng LongSẵn sàngCho mượn2015-05-052015-07-012015-07-01BSC.00633428 C429P 2015-07-01Sẵn sàngKho đọc T1Sách LondonSẵn sàngĐại học Thăng Long
Đại học Thăng LongSẵn sàngCho mượn2015-05-052015-07-012015-07-01BSC.00634428 C429P 2015-07-01Sẵn sàngKho đọc T1Sách LondonSẵn sàngĐại học Thăng Long
Đại học Thăng LongSẵn sàngCho mượn2015-05-052015-07-012015-07-01BSC.00635428 C429P 2015-07-01Sẵn sàngKho đọc T1Sách LondonSẵn sàngĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L