Cambridge First Certificate in English 3 with answers: (Biểu ghi số 9802)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00874nam a22002057a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150711094154.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150611b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521739320
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Số thứ tự C104F
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cambridge First Certificate in English 3 with answers:
Thông tin khác về nhan đề Oficial Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009;
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 175 p.;
Khổ 24 cm
Các đặc điểm vật lý khác +2CD
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Contains four complete tests for the First Certificate exam from Cambridge ESOL. These past examination papers provide the most authentic exam preparation available, allowing candidates to familiarise themselves with the content of the exam and to practise exam techniques.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách luyện thi
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách London
ĐKCB
Ngày bổ sung Số lần gia hạn Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Không cho mượn Ngày ghi mượn cuối Kiểu tài liệu Kho tài liệu Số lần ghi mượn Ghi chú Được ghi mượn Cập nhật lần cuối
2015-07-1132015-07-11Sẵn sàng Sẵn sàngBSC.00674Sẵn sàng428 C104FĐại học Thăng LongĐại học Thăng LongCho mượn2020-05-20Sách LondonKho đọc T1122014-05-052020-06-102020-05-20
2015-07-1142015-07-11Sẵn sàng Sẵn sàngBSC.00675Sẵn sàng428 C104FĐại học Thăng LongĐại học Thăng LongCho mượn2019-10-24Sách LondonKho đọc T1102014-05-05 2019-11-14

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L