Cambridge First Certificate in English 3 with answers: (Biểu ghi số 9802)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00874nam a22002057a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150711094154.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150611b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521739320
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Số thứ tự C104F
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cambridge First Certificate in English 3 with answers:
Thông tin khác về nhan đề Oficial Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009;
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 175 p.;
Khổ 24 cm
Các đặc điểm vật lý khác +2CD
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Contains four complete tests for the First Certificate exam from Cambridge ESOL. These past examination papers provide the most authentic exam preparation available, allowing candidates to familiarise themselves with the content of the exam and to practise exam techniques.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách luyện thi
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách London
ĐKCB
Kho tài liệu Thư viện hiện tại Số lần ghi mượn Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Ký hiệu phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Ghi chú Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Ngày bổ sung Số lần gia hạn Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Ngày ghi mượn cuối Trạng thái mất tài liệu
Kho đọc T1Đại học Thăng Long7Sách LondonĐại học Thăng Long428 C104F2015-07-112014-05-05Sẵn sàngCho mượn2015-07-113BSC.00674Sẵn sàng2019-07-10 2019-07-02Sẵn sàng
Kho đọc T1Đại học Thăng Long6Sách LondonĐại học Thăng Long428 C104F2015-07-112014-05-05Sẵn sàngCho mượn2015-07-111BSC.00675Sẵn sàng2019-03-01 2019-02-14Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L