Tập huấn ‘Các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở’ ở Đại học Thăng Long

[Đăng ngày: 22/09/2017]

Trong 2 ngày 21-22/09/2017, Thư viện Trường Đại Học Thăng Long phối hợp với Khoa Thông Tin-Thư Viện Trường Đại Học Khoa Học Xã và Nhân Văn (Đại Học Quốc Gia Hà Nội) tổ chức một khóa tập huấn và thực hành về học liệu mở tại Trường Đại Học Thăng Long Hà Nội do thầy Lê Trung Nghĩa hướng dẫn và giới thiệu.

Các nội dung tập huấn, ngày 1:

1.    Giới thiệu qua các khái niệm về khoa học mở, truy cập mở, dữ liệu mở, dữ liệu mở liên kết, tài nguyên giáo dục mở (OER).

2.    Giới thiệu một vài kho OER sẵn có trên thế giới, có thể sử dụng được ngay.

3.    Giới thiệu Hệ thống giấy phép của OER, bao gồm giấy phép của phần mềm tự do nguồn mở và các nội dung mở.

4.    Thực hành sử dụng các công cụ cấp phép CC để cấp phép và hướng dẫn ghi công cho nội dung sẽ là OER trong một vài kịch bản.

5.    Chia sẻ OER cá nhân của bạn trên Internet như thế nào? Cách tiếp cận:

a.    Cách tạo ra OER cá nhân với các dạng dữ liệu khác nhau như (1) Văn bản; (2) Hình ảnh; (3) Video; (4) Audio, … Cụ thể:

§  Lấy Blog làm trung tâm, với các ứng dụng nên biết khác, ví dụ như:

§  Lưu trữ ảnh trên Google Photo

§  Lưu trữ video trên YouTube và/hoặc Vimeo

§  Lưu trữ slide trên Slide Share

§  Lưu trữ tệp trên Dropbox và/hoặc Mega

§  Lưu trữ tài liệu văn phòng trên Google Drive

6.    Xây dựng tài liệu OER cho Blog rồi kết nối với các dạng nội dung khác thông qua các đường siêu liên kết tới các kho nội dung như được nêu ở trên.

7.    Chia sẻ tài liệu OER trên Internet

a.    Sử dụng thư điện tử, ví dụ Gmail, để chia sẻ OER của bạn

b.    Sử dụng Facebook để chia sẻ OER của bạn

c.    Sử dụng Twitter để chia sẻ OER của bạn

8.    Thực hành chia sẻ OER cá nhân trên Internet qua ví dụ 16 bước.

a.    Làm việc với các ứng dụng web như được nêu ở điểm 5a ở trên để tạo ra OER

b.    Làm việc với công cụ CC để cấp phép và hướng dẫn ghi công cho OER

c.    Làm việc với các ứng dụng web như được nêu ở điểm 5c trên để chia sẻ OER

9.    Tài liệu phục vụ cho các nội dung nêu trên:

a.    Khoa học mở với cách mạng công nghiệp 4.0.

b.    Bộ công cụ mạng học tập cá nhân - Môi trường chia sẻ và học tập của bạn

c.    Một số bài viết hướng dẫn sử dụng trên wikiHow.vn ở các mục khác nhau của bài: Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Các nội dung tập huấn, ngày 2:

1.    Sử dụng một số công cụ nguồn mở phục vụ cho việc tạo OER và các thành phần:

a.    Giới thiệu phần mềm ứng dụng ghi lại màn hình máy tính Kazam

§  Ghi hình bằng Kazam trong GNU/Linux Ubuntu

§  Cài đặt Kazam, phần mềm ghi hình trên GNU/Linux

b.    Giới thiệu: Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

§  Học OpenShot trong 5 phút!

§  Cài đặt OpenShot, phần mềm nguồn mở tạo và sửa video

§  Tách audio khỏi video trong OpenShot

2.    Khai thác các nguồn OER có sẵn trên Internet với các dạng nội dung khác nhau với mục tiêu tải được về để sử dụng, đặc biệt cho nhu cầu của bạn khi bạn xây dựng OER cá nhân, ví dụ như tìm ảnh/video/nhạc - âm thanh làm nền cho video OER của bạn, ảnh/video/nhạc - âm thanh cho bài viết phục vụ cho bài giảng của bạn mà không vi phạm bản quyền của ai, chúng gồm:

a.    Hình ảnh:

§  Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Pexels

§  Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project

§  Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

b.    Video:

§  Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

§  Làm việc với Vimeo: Vì YouTube chỉ có duy nhất giấy phép CC BY, trong khi trong nhiều trường hợp OER của bạn không thể mang giấy phép CC BY, bạn chắc chắn cần tới Vimeo, nơi có thể tải lên các video với bất kỳ giấy phép CC nào.

§  Tìm video được cấp phép mở trên Vimeo

§  Tạo tài khoản trên Vimeo

§  Tải video lên Vimeo

c.    Âm thanh/Nhạc:

§  Làm việc với Jamendo

§  Tìm bài hát và nhạc được cấp phép mở trên Jamendo

§  Tạo tài khoản trên Jamendo

§  Làm việc với ccMixter: Là trang có hướng dẫn ghi công tác giả rất tốt.

§  Tìm nhạc được cấp phép mở trên ccMixter

§  Khám phá trang nhạc được cấp phép mở ccMixter

§  Làm việc với MUSOPEN

§  Tải bản nhạc về từ MUSOPEN

§  Chọn, lọc và tìm nhạc được cấp phép mở trên MUSOPEN

§  Tạo tài khoản trên trang nhạc mở MUSOPEN

d.    Văn bản: Sách, tạp chí, sách giáo khoa:

§  Giới thiệu các trang OER tiếng Việt: Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER và Tìm sách giáo khoa được cấp phép mở tiếng Việt của Nhóm Cánh Buồm

§  Tìm sách giáo khoa được cấp phép mở trên OpenStax (Đại học Rice, Mỹ)

§  Tìm sách giáo khoa mở ở thư viện Đại học Minnesota

§  Duyệt và tìm sách được cấp phép mở trên DOAB

§  Duyệt, tìm tạp chí và bài báo truy cập mở trên trang DOAJ

e.    Dữ liệu khoa học của châu Âu (theo chương trình Horizon2020):

§  Khai thác tài nguyên được cấp phép mở trên trang OpenAire

§  Khai thác kết quả nghiên cứu trên Zenodo

 

 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L