Thư viện trực tuyến của Không gian Đại học Pháp ngữ (BNEUF)

[Đăng ngày: 25/02/2020]

Thư viện trực tuyến của Không gian Đại học Pháp ngữ (BNEUF) là một sáng kiến của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) nhằm phát triển sử dụng kỹ thuật số trong không gia đại học Pháp ngữ. Với dự án BNEUF, AUF hướng tới mục đích phát triển các dịch vụ dành cho đối tượng người dùng là sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu và nhân viên, trong đó có Trường Đại học Thăng Long là thành viên của AUF từ đầu những năm 2000.

Với Thư viện số trực tuyến BNEUF, các bạn sẽ được phép truy cập hơn 10 triệu tài liệu cho người dùng. Hiện nay tỷ lệ tài liệu bằng tiếng Pháp trong BNEUF chiếm sự ưu thế với khoảng 80%. Các tài liệu bằng tiếng Anh bằng 6% và các tiếng khác bằng 14%.

Kho tư liệu của BNEUF ngày càng trở nên phong phú nhờ sự đóng góp của các tác giả thuộc gần một ngàn cơ quan thành viên của Tổ chức đại học Pháp ngữ AUF trên 118 quốc gia, trong đó có Việt Nam với trên 40 trường đại học là thành viên AUF.

 Ngoài các tài liệu nói trên, BNEUF cũng cho phép tìm và truy cập một danh sách bao gồm 18.000 chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau thuộc các thành viên của AUF.

 Thư viện số trực tuyến BNEUF được giới thiệu chính thức tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ngày 11 tháng 12/2019 tại Hà Nội (đọc thêm tại http://dangcongsan.vn/khoa-giao/40-truong-dai-hoc-viet-nam-tham-gia-xay-dung-thu-vien-truc-tuyen-quoc-te-544695.html).

 Địa chỉ để truy cập vào Thư viện số trực tuyến BNEUF: https://bneuf.auf.org/.

Hiện nay giao diện Thư viện số trực tuyến BNEUF vẫn bằng tiếng Pháp nhưng, trong tương lai, sẽ được bổ sung thêm những giao diện bằng ngôn ngữ khác. 

Hướng dẫn sử dụng và khai thác BNEUF bằng tiếng Pháp có phụ đề tiếng Việt xin mời xem tại link bên dưới:

1. Hướng dẫn sử dụng thư viện số:

https://www.youtube.com/watch?v=DRJ02cyq-9s

2. Hướng dẫn sử dụng danh mục chuyên gia:

 https://www.youtube.com/watch?v=AxbwWStBZW8&t=15s

3. Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội Bneuf:

 https://www.youtube.com/watch?v=x6_FspL21dA

 

 

 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L