Thông báo chuyển từ kho đóng sang kho mở (kho sách tự chọn)

[Đăng ngày: 24/09/2014]

Thư viện mở là yêu cầu cần thiết của một thư viện hiện đại, trong đó thông tin được truy cập mở (Open access), tài liệu được tổ chức dưới dạng kho mở, thư viện có sự liên kết mở với nhiều thư viện và cơ quan thông tin khác để tạo nên sức mạnh của hệ thống quốc gia.

Kho mở có ưu điểm là: tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc chọn lựa tài liệu, đọc ngay tại chỗ, không mất thời gian viết phiếu yêu cầu và chờ đợi, rất thích hợp với phương châm tổ chức và hoạt động của thư viện ngày nay là thư viện thân thiệu, thư viện mở và nguồn mở. Trong kho mở, việc tài liệu được sắp xếp theo các ngành, lĩnh vực khoa học đã giúp cho người đọc xác định nhanh vị trí tài liệu của ngành mình cần và tiếp cận được nhiều tài liệu của cùng một lĩnh vực.

Việc chuyển đổi sang kho mở là nhằm hướng tới sự thuận tiện cho bạn đọc, chính vì vậy, từ tháng 4 năm 2014 thư viện trường Đại học Thăng Long đã chuyển sang hình thức phục vụ kho mở. Đây là bước đi ban đầu trên con đường hiện đại hóa của Thư viện trường Đại học Thăng Long.

 

 

 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L