Giáo trình văn hóa du lịch

By: Hoàng Văn ThànhMaterial type: TextTextLanguage: Vietnamese Publication details: H. Chính trị Quốc gia 2015Description: 251tr. 23cm hình vẽ, bảngSubject(s): Văn hóa | Du lịch | Giáo trìnhDDC classification: 658 Summary: Với nguồn tư liệu phong phú, phương pháp trình bày cô đọng, súc tích, cuốn sách đã phác họa bức tranh khá sinh động một số vấn đề về văn hóa du lịch Việt Nam. Nội dung cuốn sách bao gồm 5 chương: - Chương 1. Những vấn đề chung về văn hóa du lịch: Trình bày các khái niệm cơ bản về văn hóa du lịch, vai trò của văn hóa du lịch trong kinh doanh du lịch và những đặc trưng của văn hóa du lịch Việt Nam. - Chương 2. Các thành tố của văn hóa Việt Nam: Phân tích khái quát các thành tố cấu thành văn hóa Việt Nam, ở các góc độ như sự hình thành và phát triển, các đặc điểm và sự đóng góp của từng thành tố đối với văn hóa Việt Nam. - Chương 3. Tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam: Phân tích các đặc trưng nổi bật của văn hóa ở từng giai đoạn lịch sử của nước ta. - Chương 4. Khai thác các giá trị văn hóa trong kinh doanh du lịch: Giới thiệu các giá trị văn hóa nổi bật, có thể khai thác chúng vào mục đích kinh doanh du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa như hệ thống di tích lịch sử, các lễ hội truyền thống và các giá trị văn hóa khác. - Chương 5. Các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Việt Nam: Giới thiệu các sản phẩm văn hóa đặc trưng ở những địa bàn trọng điểm thuộc các vùng du lịch nước ta.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

Thư mục tr.250-251

Với nguồn tư liệu phong phú, phương pháp trình bày cô đọng, súc tích, cuốn sách đã phác họa bức tranh khá sinh động một số vấn đề về văn hóa du lịch Việt Nam.
Nội dung cuốn sách bao gồm 5 chương:
- Chương 1. Những vấn đề chung về văn hóa du lịch: Trình bày các khái niệm cơ bản về văn hóa du lịch, vai trò của văn hóa du lịch trong kinh doanh du lịch và những đặc trưng của văn hóa du lịch Việt Nam.
- Chương 2. Các thành tố của văn hóa Việt Nam: Phân tích khái quát các thành tố cấu thành văn hóa Việt Nam, ở các góc độ như sự hình thành và phát triển, các đặc điểm và sự đóng góp của từng thành tố đối với văn hóa Việt Nam.
- Chương 3. Tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam: Phân tích các đặc trưng nổi bật của văn hóa ở từng giai đoạn lịch sử của nước ta.
- Chương 4. Khai thác các giá trị văn hóa trong kinh doanh du lịch: Giới thiệu các giá trị văn hóa nổi bật, có thể khai thác chúng vào mục đích kinh doanh du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa như hệ thống di tích lịch sử, các lễ hội truyền thống và các giá trị văn hóa khác.
- Chương 5. Các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Việt Nam: Giới thiệu các sản phẩm văn hóa đặc trưng ở những địa bàn trọng điểm thuộc các vùng du lịch nước ta.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Powered by Koha