Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Decoding the IT value problem : an executive guide for achieving optimal ROI on critical IT investments

Tác giả: Fell, Gregory J.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchTùng thư: Wiley CIO series.Xuất bản: Hoboken John Wiley & Sons 2013Mô tả vật lý: xv, 184 pages : illustrations ; 24 cm.Số ISBN: 9781118438053 ; 1118438051 .Chủ đề: Information technology | Capital investments | Công nghệ thông tin | Đầu tư | Quản líTóm tắt: "Gain greater returns from your IT investmentsRevealing the secrets to proven, effective strategies that enable businesses to leverage the full value of highly expensive IT investments, Decoding the IT Value Problem is a no-nonsense guide for making smart IT investments and cutting through the noise of vendor marketing and media hype. Author Gregory Fell describes in rich detail the actual processes, frameworks, infrastructure and discipline required to develop and execute corporate IT strategies that areprofitable and sustainable. Provides a proven framework for developing and successfully executing profitable IT strategies Plain English guidance for gaining the most return on investment from critical IT investments Explores developing and executing IT strategy; forecasting, calculating and managing IT costs; leveraging IT investments to drive business growth; IT and the evolving global economy; IT value management; communicating IT value across the enterprise; and leading change, transformation and innovation If you're a senior level manager or executive responsible for managing IT value in your business, Decoding the IT Value Problem is the practical and clearly written guide you'll turn to, with tools and tips for smart investment and management of IT costs"--
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ghi chú Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
004.68 D201-O Sẵn sàng 2016-09-12 NV.0005434
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
004.68 D201-O Sẵn sàng 2016-03-29 NV.0005140
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
004.68 D201-O Sẵn sàng 2016-03-29 NV.0005141
Tổng số đặt mượn: 0

"Gain greater returns from your IT investmentsRevealing the secrets to proven, effective strategies that enable businesses to leverage the full value of highly expensive IT investments, Decoding the IT Value Problem is a no-nonsense guide for making smart IT investments and cutting through the noise of vendor marketing and media hype. Author Gregory Fell describes in rich detail the actual processes, frameworks, infrastructure and discipline required to develop and execute corporate IT strategies that areprofitable and sustainable. Provides a proven framework for developing and successfully executing profitable IT strategies Plain English guidance for gaining the most return on investment from critical IT investments Explores developing and executing IT strategy; forecasting, calculating and managing IT costs; leveraging IT investments to drive business growth; IT and the evolving global economy; IT value management; communicating IT value across the enterprise; and leading change, transformation and innovation If you're a senior level manager or executive responsible for managing IT value in your business, Decoding the IT Value Problem is the practical and clearly written guide you'll turn to, with tools and tips for smart investment and management of IT costs"--

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L