Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

HBR's 10 must reads on emotional intelligence.

Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchTùng thư: HBR's 10 must reads series.Xuất bản: Boston : Harvard Business Review Press, 2015Mô tả vật lý: v, 166 pages ; 21 cm.Số ISBN: 9781633690196.Chủ đề: Emotional intelligence | Work | Tâm lý học | Trí tuệ cảm xúcTóm tắt: If you read nothing else on emotional intelligence, read these 10 articles by experts in the field. We’ve combed through hundreds of articles in the Harvard Business Review archive and selected the most important ones to help you boost your emotional skills—and your professional success. This book will inspire you to: • Monitor and channel your moods and emotions • Make smart, empathetic people decisions • Manage conflict and regulate emotions within your team • React to tough situations with resilience • Better understand your strengths, weaknesses, needs, values, and goals • Develop emotional agility
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ghi chú Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
152.4 H000B Sẵn sàng 2019-08-08 NV.0007859
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
152.4 H000B Sẵn sàng 2019-08-08 NV.0007860
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
152.4 H000B Sẵn sàng 2019-08-08 NV.0007861
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
152.4 H000B Sẵn sàng 2017-11-28 NV.0006529
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
152.4 H000B Sẵn sàng 2017-11-28 NV.0006530
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
152.4 H000B Sẵn sàng 2017-11-28 NV.0006531
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
152.4 H000B Sẵn sàng 2017-11-28 NV.0006532
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
152.4 H000B Sẵn sàng 2017-11-28 NV.0006533
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
152.4 H000B Sẵn sàng 2016-12-30 NV.0005999
Tổng số đặt mượn: 0

Includes bibliographical references and index.

If you read nothing else on emotional intelligence, read these 10 articles by experts in the field. We’ve combed through hundreds of articles in the Harvard Business Review archive and selected the most important ones to help you boost your emotional skills—and your professional success.

This book will inspire you to:
• Monitor and channel your moods and emotions
• Make smart, empathetic people decisions
• Manage conflict and regulate emotions within your team
• React to tough situations with resilience
• Better understand your strengths, weaknesses, needs, values, and goals
• Develop emotional agility

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L