Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

고전 문학 과 한국어, 한국 문화 교육

Tác giả: 한국고전연구학회.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: 한국; 태학사, 2017Mô tả vật lý: 340 tr.; 23 cm.Số ISBN: 9788959667826.Nhan đề dịch: Văn học cổ điển và tiếng Hàn.Chủ đề: Tiếng Hàn Quốc | Văn học cổ điển | Nghiên cứu văn họcTóm tắt: 문학은 인간이 그들의 생활감정과 정서와 경험과 지식과 욕망을 두루 담아 놓은 정신문화의 정수이며, 그 가운데 고전문학은 과거로부터 이어져온 한국인의 정신문화를 담고 있는 그릇이기에, 외국인들에게 한국어와 한국문화를 가르치는 데는 이것보다 나은 것이 없다. 우리가 고전문학을 토대로 외국인을 위한 한국어와 한국문화 교육을 위한 좋은 교재를 만들겠다고 생각한 이유는 바로 거기에 있다. 그러나 한국문화에 관해서는 비단 외국인만이 아니라 내국인에게도 아주 유용하게 활용될 수 있다고 생각한다. 한국인이면서도 정작 한국의 정신문화의 본질과 유래와 내용에 대해서는 잘 모르는 사람들이 많기 때문이다. 이런 점에서 이 책은 한국문화에 관심을 가진 모든 사람에게 유용한 교재가 될 것이라고 믿는다.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ghi chú Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Tài liệu cho mượn theo môn Tài liệu cho mượn theo môn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
495.7 Ngừng lưu thông 2018-02-09 HQ.00034
Tổng số đặt mượn: 0

문학은 인간이 그들의 생활감정과 정서와 경험과 지식과 욕망을 두루 담아 놓은 정신문화의 정수이며, 그 가운데 고전문학은 과거로부터 이어져온 한국인의 정신문화를 담고 있는 그릇이기에, 외국인들에게 한국어와 한국문화를 가르치는 데는 이것보다 나은 것이 없다. 우리가 고전문학을 토대로 외국인을 위한 한국어와 한국문화 교육을 위한 좋은 교재를 만들겠다고 생각한 이유는 바로 거기에 있다.

그러나 한국문화에 관해서는 비단 외국인만이 아니라 내국인에게도 아주 유용하게 활용될 수 있다고 생각한다. 한국인이면서도 정작 한국의 정신문화의 본질과 유래와 내용에 대해서는 잘 모르는 사람들이 많기 때문이다. 이런 점에서 이 책은 한국문화에 관심을 가진 모든 사람에게 유용한 교재가 될 것이라고 믿는다.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L